ShivA als kenniscentrum

Onze expertise is in twee opzichten interessant voor anderen die actief zijn in het hiv/aids-veld:

 • Het aansluiten bij de levensvragen van mensen die leven met hiv/aids, en
 • Het bereiken van migranten met hiv/aids, specifiek Afrikaanse en Caribische vrouwen.

Levensvragen

Ieder mens wordt in de loop van zijn/haar leven vroeg of laat geconfronteerd met vragen over zingeving en spiritualiteit.Ingrijpende gebeurtenissen in een leven, zoals de confrontatie met hiv/aids, leiden er vaak toe dat deze sluimerende vragen aan de oppervlakte komen. Dat kan zijn in de periode dat de diagnose hiv/aids nog maar net is gesteld, maar het kan ook op een later tijdstip gebeuren.

Als de eigen toekomstplannen op losse schroeven staan, als het eigen lichaam niet meer ‘betrouwbaar’ lijkt en als de energie beperkt is, rijst vanzelf de vraag: wat is nou werkelijk belangrijk (zingeving) en uit welke bronnen put ik de kracht om door te gaan (spiritualiteit)?
Voor mensen met hiv/aids is aandacht voor zingeving en levensvragen van belang om op een positieve manier hun leven in te kunnen richten. Daarmee realiseren zij vaak ook

 • Grotere en gemakkelijker therapietrouw
 • Een verbeterde zelfzorg (gezond leven, safe sex, etc) met als gevolg een verbeterde gezondheid en minder beroep op zorg- en hulpverlening.
 • Vermindering van (zelf)destructief en risicovol gedrag, vergroting van veiligheid voor zichzelf en hun omgeving.

Onze expertise op het terrein van levensvragen en zingeving is daarom ook waardevol voor professionals die op ander aspect van hiv/aids gespecialiseerd zijn.

Migranten 

ShivA weet deze moeilijk te benaderen doelgroep succesvol te bereiken. ShivA verbindt kennisoverdracht met empowerment, het aanleren van zelfvertrouwen en specifiek met aandacht voor de geloofsaspecten die voor Afrikaanse en Caribische vrouwen van essentieel belang zijn. Dit schept een vertrouwensbasis waardoor informatie eenvoudiger wordt opgenomen èn in de praktijk gebracht. 
Inga Mielitz, projectleidster, is geschoold in multicultureel werken. Recentelijk heeft zij nog een studiereis naar Afrika ondernomen om meer over de culturele en maatschappelijke achtergronden van de doelgroep te leren.
Het contact met de vrouwen is meertalig: in het Nederlands, Engels en Frans. 
ShivA beschikt daarnaast over een netwerk van Afrikaanse en Caribische professionals.

Groot samenwerkingsproject ShivA in ADHERO

e9ad9fee9d0bc73e0b2c055eb0b268ce kopie
Op Wereld Aids Dag proostte ADHERO op uitnodiging van ShivA op de toekomstige samenwerking. Op de voorgrond twee positive sisters.

ADHERO gaat een zorgketen voor migranten in Nederland opzetten: hiv-testen, begeleiding van test naar ziekenhuis, begeleiding bij leren leven met hiv en therapietrouw. Bij dit onderdeel speelt het Positive Sisters Project van ShivA een centrale rol. In ADHERO werkt ShivA samen met Het H-TEAM (Amsterdamse ziekenhuizen, GGD en Huisartsen), Soa Aids Nederland, Hiv Vereniging, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam en Stichting Mara.

 

Werkwijze

Met de regelmaat van de klok doen groepen en organisaties binnen het hiv-veld dan ook een beroep op de expertise van ShivA voor onderzoek, training of projectontwikkeling.
Onze inbreng varieert van een enkel gesprek, waarin we bijvoorbeeld meedenken over de opzet van een onderzoek of project, tot een intensief samenwerkingsverband, waarbij we de verantwoordelijkheid op ons nemen voor een deel van het werk.

Voorbeelden inzet ShivA

 • Inhoudelijke coördinatie landelijke viering Aids Memorial Day
 • Ondersteuning opzet Namenproject
 • Lezing Ouder worden met hiv
 • Presentatie Congres etnische minderheden
 • Workshop niet-positieve partners van mensen met hiv
 • Begeleiding stafdag van buddyorganisatie
 • Advies hiv-consulenten / maatschappelijk werkers over ondersteuning van specifieke patiënten/cliënten
 • Bijdragen aan diverse onderzoeken, zoals bv. TNO: migranten