een plek om door te praten
voor iedereen die met hiv leeft

some-english-info

verberg-hide-website

Omgangsregels

Hoe gaan betrokkenen bij ShivA met elkaar om?

Persoonlijke aandacht staat voorop voor ieder die bij ShivA betrokken is. Dat stempelt de wijze waarop stafmedewerkers, cliƫnten, leidinggevenden en vrijwilligers met elkaar omgaan. Kenmerken van die omgangscultuur zijn zorgvuldigheid, respect voor ieders eigenheid, en het onderkennen en accepteren van grenzen in de omgang. Iedereen mag een ander aanspreken op die cultuur. Om dat mogelijk te maken is inzicht nodig in de omgangsregels.
Binnen ShivA zijn daarom de afspraken over gedrag, waaraan men zich moet houden, vastgelegd in een aantal documenten, die door de betrokkenen worden ondertekend:

  • Voor de professionals is er een Beroepscode die bij aanvang van de arbeidsovereenkomst wordt ondertekend
  • Voor de vrijwilligers zijn er omgangsregels en gedragsregels
  • Voor de Positive Sisters zijn er gedragsregels die passen bij hun taak en werkzaamheden, vastgelegd in hun vrijwilligsterscontract
  • Er kunnen in de onderlinge omgang vergissingen begaan worden of fouten worden gemaakt. En gedrag kan als onwenselijk worden ervaren. Daarom is er voor ieder die bij ShivA betrokken is de mogelijkheid om aan de bel te trekken: als u ooit het gevoel hebt dat iets niet goed is gegaan of niet serieus wordt genomen, kunt u dat vertrouwelijk melden bij een persoon die door het bestuur van de stichting daarvoor is aangewezen. Zie daarvoor het Meldprotocol

Alle genoemde documenten vindt u hieronder: 
de pdf bestanden openen in een nieuw venster
Beroepscode 
Omgangsregels
Gedragsregels (vrijwillige) leidinggevenden
Vrijwilligsterscontract Positive Sisters
Meldprotocol ongewenst gedrag

some-english-info